สวนผึ้ง

รีวิวสวนผึ้ง


สถานที่เที่ยวสวนผึ้ง

แนะนำที่พักสวนผึ้ง

การเดินทางไปสวนผึ้ง


การเดินทางไปสวนผึ้ง

รถยนต์
ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านนครปฐม เข้าราชบุรีหรือเส้นทางสายใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 338) จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑลไปพบกับถนนเพชรเกษม ก่อนถึงตัวเมืองนครปฐม 16 กม. จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี รวมระยะทางประมาณ 100 กม.

-----------------------------------------------------------------

รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ จากสถานีขนส่งสายใต้ทุกวันวันละหลายเที่ยว รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 434-5557-8 (รถธรรมดา) และ 435-1199 (รถปรับอากาศ) และที่จังหวัดราชบุรี โทร. (032) 338439

-----------------------------------------------------------------

ทางรถไฟ
จังหวัดราชบุรีสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ซึ่งมีทั้งรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รายละเอียดและกำหนดเวลาตลอดจนค่าโดยสาร ติดต่อสอบถามที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020 สถานีรถไฟธนบุรี
โทร. 411-3102 และสถานีรถไฟราชบุรี โทร (032) 337002

-----------------------------------------------------------------

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี
อำเภอเมือง-อำเภอโพธาราม 26 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอดำเนินสะดวก 50 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอปากท่อ 22 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอจอมบึง 30 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบางแพ 22 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอวัดเพลง 15 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอสวนผึ้ง 60 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบ้านโป่ง 42 กม.

-----------------------------------------------------------------

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 032)
สำนักงานจังหวัดราชบุรี 337890
เทศบาลเมืองราชบุรี 337076
โรงพยาบาลราชบุรี 337011
สถานีตำรวจภูธร 325235, 337442
ไปรษณีย์ 337385, 337168
สถานีเดินรถประจำทาง 321854
สถานีเดินรถปรับอากาศประจำทาง 338439
สถานีรถไฟราชบุรี 337002
สนามบินโพธาราม 261111